Loading

Judeţul Călăraşi se află pe primul loc în ţară la analfabetism

19.12.2012
Niciun vot încă
Publicat în ediţia: 2493
Secţiune principală: Social
Judeţul Călăraşi ocupă primul loc la nivel naţional în privinţa anafabetismului
Conform unei statistici naţionale efectuate la finele anului 2010, Călăraşiul, alături de alte trei judeţe, respectiv Ialomiţa, Giurgiu şi Teleorman, ocupă primul loc cu cei mai mulţi analfabeţi. Din păcate, numărul abandonului şi cel al absenteismului şcolar cresc de la an la an.

Statistica naţională plasează Călăraşiul, alături de Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman, pe primul loc în cadrul judeţelor cu valorile cele mai mari ale analfabeţilor, aceştia reprezentând de la 5,1% la 7,7% din totalul populaţiei. La data de 1 ianuarie 2011, la nivelul judeţului Călăraşi erau înregistraţi un număr de 311.474 de copii cu vârste cuprinse între cinci şi 19 ani, aceştia reprezentând 16,59% din totalul populaţiei de la acea vreme. Îngrijorător este faptul că un procent destul de mare de persoane sunt analfabete. Din punct de vedere economic, numărul ridicat al analfabeţilor este cauzat de menţinerea diferenţelor de nivel al dezvoltării economice în zone diverse ale judeţului, de fenomenul migraţiei forţei de muncă, ale cărui riscuri majore sunt abandonul şcolar şi eşecul şcolar al copiilor rămaşi fără supraveghere parentală şi determină dezechilibre reflectate în inegalitatea şanselor şi a accesului la o educaţie de calitate. Implicarea redusă a mediului de afaceri în şcolarizarea unor elevi în meserii care înregistrează deficit de personal angajat şi parteneriatele şcoală-agenţi economici sunt insuficient de dezvoltate. Din punct de vedere social, județul Călărași este caracterizat printr-un grad scăzut de urbanizare, iar rata şomajului este peste medie. Din acest motiv situaţia materială precară a familiilor multor elevi conduce la abandonul sau absenteismul şcolar în detrimentul muncii. Gradul scăzut de interes pentru educaţie al acestora, costul relativ ridicat al achiziționării rechizitelor au efecte negative asupra participării la educaţie al copiilor, de la dezinteres până la absenteism şi chiar abandon şcolar. Prin urmare, sunt necesare activităţi precum continuarea programelor guvernamentale de sprijinire socială a elevilor care provin din familii cu venituri reduse (acordarea de burse şcolare, de rechizite gratuite, extinderea reţelei de transport şcolar, derularea programelor "Euro 200" şi "Bani de liceu"), continuarea şi extinderea programelor judeţene sau locale derulate în anii 2011-2012, precum şi iniţierea unor noi programe care au ca grup-ţintă copiii şi elevii dintr-un mediu socio-economic defavorizat. De asemenea, pentru grupurile vulnerabile care nu au finalizat educaţia de bază se va impune extinderea ofertelor de educaţie de tip "A doua şansă".

 

Log IN

Parteneri Media

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 34 vizitatori online.